Open Medis
Open Medis
Lista życzeń ()    Logowanie     Koszyk ()
Suma zamówienia: 0.00 zł
+ koszt dostawy,
kontakt: +48 605999769, kontakt@openmedis.pl
zamawiam
Kategorie
Modele anatomiczne
Plansze anatomiczne
Anatomiczne modele wysokiej wierności 3D
Stół anatomiczny 3D
Symulatory medyczne
Modele zwierząt / zoologiczne / weterynaryjne
Fantomy Radiologiczne
Modele i narzędzia edukacyjne na zamówienie
Wyposażenie gabinetu
Zaloguj się:
Adres e-mail:
Hasło:
Zapomniałeś hasło?
Jeżeli nie pamiętasz hasła kliknij tutaj
Nie masz konta?
Jeżeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj
Ostatnio przeglądane:

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego OpenMedis

 

§ 1

1. Sklep Internetowy firmy OpenMedis działający pod adresem www.openmedis.pl, z siedzibą w Krakowie, ul. Klonowica 25; NIP: 6793091985.

2. Niniejszy Regulamin dotyczy Konsumentów oraz Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2

1. Sprzedawca – OpenMedis Centrum szkoleń i fizjoterapii, ul. Klonowica 25, 30-654 Kraków, NIP: 6793091985

2. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

3. Konsument - oznacza osobę fizyczną zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Klient – oznacza każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.openmedis.pl

6. Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin – oznacza regulamin niniejszego Sklepu.

8. Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Klienta składane Sprzedawcy, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto – oznacza indywidualne konto Klienta w Sklepie, z przypisanym loginem i hasłem, w którym gromadzone są podane przez Klienta dane oraz informacje o złożonych i zrealizowanych Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji – oznacza formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia - oznacza interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej sklepu umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – oznacza element oprogramowania Sklepu internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także w którym istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia np. ilości produktów.

13. Produkt – oznacza dostępny w Sklepie produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży – oznacza umow® sprzedaży Produktu zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

§ 3

1. Adres Rejestrowy Sprzedawcy: ul. Klonowica 25, 30-654 Kraków lub ul. Kolejowa 2, 30-805 Kraków

2. Adres magazynu i siedziby: ul. Kolejowa 2, 30-805 Kraków

3. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@openmedis.pl, szkolenia@openmedis.pl

4. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 605999769

5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy BZ WBK: 32 1090 2053 0000 0001 2205 0470

6. Istnieje możliwość kontaktu ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów wskazanych w ust. 2 i 3 w godzinach od 8.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych do pracy.

 

§ 4

W celu korzystania z Sklepu internetowego www.openmedis.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień, wymagane jest:

1. Urządzenie z dowolną przeglądarką internetową oraz dostępem do sieci Internet

2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

3. Włączona obsługa plików cookies.

 

§ 5

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia oraz przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto. Wyjątek stanowią ceny podane w wersjach obcojęzycznych sklepu.

4. Cenę końcową do zapłaty przez Klienta stanowi suma ceny za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany w wiadomości zwrotnej lub telefonicznie.

 

§ 6

Rejestracja Użytkownika i Zakładanie Konta w Sklepie

1. W celu założenia konta w Sklepie i rejestracji użytkownika, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, numer telefonu, nazwę firmy, NIP, Regon, dane adresowe (miasto, ulica, kod pocztowy).

2. Założenie Konta w Sklepie jest dobrowolne.

3. Założenie konta w sklepie jest darmowe.

4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie adresu mailowego i hasła podanych w Formularzu rejestracji.

5. W Każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat Klient posiada możliwość w usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres kontaktowy Sprzedawcy, o którym mowa w § 3.

 

§ 7

Składanie zamówienia

1. W celu złożenia Zamówienia należy:

-  Zalogować się do Sklepu internetowego www.openmedis.pl lub  skorzystać z możliwości zakuopu bez logowania

- Dokonać wyboru Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, wybrać ilość a następnie kliknąć przycisk „DO KOSZYKA”;

- Kliknąć w przycisk „kontynuuj zakupy” – w przypadku wyboru kolejnych Produktów lub przycisku „ Zobacz koszyk” w przypadku chęci zakończenia zakupów. 

- Sprawdzić rodzaj, ilość, cenę a następnie kliknąć przycisk “DALEJ”,

- Podać Login i hasło w celu zalogowania się do sklepu jako użytkownik lub dokonać zakupów bez rejestracji i wypełnić stosowny formularz. 

- Do każdego zamówienia doliczany jest koszt dostawy.

- W celu ustalenia kosztów dostawy i sposoby płatności prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy zgodnie z danymi podanymi w § 3.

2. Istnieje możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji.

3. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu wraz z numerem telefonu dla kuriera, skontaktować się odnośnie kosztów dostawy oraz sposobu płatności, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.

4. Złożenie i przyjęcie zamówienia do realizacji jest każdorazowo potwierdzane przez Sklep.

5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, a w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail. W przypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, a jeśli taki kontakt nie będzie możliwy, to zamówienie zostanie anulowane.

6. Przedstawiona w sklepie oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 k.c. oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych. Ostateczna cena wraz z kosztami transportu każdorazowo zostanie potwierdzona przez Sprzedawcę i przekazana Klientowi zgodnie z ust. 4.

 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Preferowaną formą płatności jest przelew na konto Sprzedawcy

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

A. Płatność przy odbiorze,

B. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,

3. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu

A. Przesyłka kurierska – koszt ustalany indywidualnie w zależności od wielkości zamówienia (koszt od 14 zł) B. Przesyłka kurierska za pobraniem – koszt ustalany indywidualnie w zależności od wielkości zamówienia (koszt od 19zł) C. Odbiór osobisty (0,00 zł)

 

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu lub przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz potwierdza przyjęcie Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

1) płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

2) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

3) płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki najpóźniej w dniu dokonania odbioru.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Na życzenie Klienta możliwe jest dostarczenie Produktów częściami.

6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym przez Sprzedawcę. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

7. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski , Unii Europejskiej lub poza jej granicami.

8. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi przez Sprzedawcę w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

9. Przed odebraniem przesyłki od kuriera przez Kupującego należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane, to należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedawcą. W przypadku gdy Kupujący odbierze uszkodzoną paczkę od dostarczająego kuriera a jej zawartość okaże się uszkodzoną, wygasa możliwośc reklamacji dostarczonego zamówienia.

10. W przypadku, gdyby Klient nie odebrał przesyłki pomimo podjętej próby doręczenia towaru przez Sprzedawcę zgodnie z zawartą umową sprzedaży, Klient ponosi koszty transportu nawet wówczas kiedy w potwierdzeniu zamówienia pro-forma otrzymał możliwość bezpłatnej dostawy tego towaru.

11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty lub drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.

6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7. Skutki odstąpienia od Umowy:

A. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

B. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

C. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

D. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

E. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. F. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

G. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

H. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

I. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

• w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

• o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

• w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

• w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

• o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

• o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

8. Bezpośrednie koszty zwrotu PRODUKTU do SPRZEDAWCY ponosi KONSUMENT (KLIENT).

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w wypadkach wymienionych w załączniku.

10. SPRZEDAWCA nie odbiera przesyłek wysłanych ”za pobraniem”. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.

§ 11

Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są wyłącznie fabrycznie nowe Produkty.

2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres Sprzedawcy OpenMedis centrum szkoleń i fizjoterapii ul. Klonowica 25, 30-654 Kraków w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na kontakt@openmedis.pl. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności:

A. Informację dotyczące przedmiotu reklamacji,

B. Rodzaj i datę wystąpienia wady,

C. Określenie żądania sposobu rozpatrzenia reklamacji.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione

6. Produkt odsyłany w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany przez Sprzedawcę

7. Podstawą reklamacji uszkodzonej przesyłki jest prawidłowo sporządzony protokół uszkodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 9. 8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

 

§ 12

1. Klient posiada możliwość skorzystania z usługi Newslettera w postaci aktualnych ofert handlowych i promocyjnych

2. Korzystanie z Newslettera w postaci aktualnych ofert handlowych i promocyjnych następuje po wyrażeniu zgody przez Klienta w zakładce „Chcę otrzymywać Newsletter” widocznej na Koncie Klienta w Sklepie

3. „Newsletter” będzie wysyłany na adres mailowy podany przez Klienta.

4. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

5. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na adres, o którym mowa w § 3.

 

§ 13 Dane osobowe w Sklepie internetowym i ich ochrona

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. z 2016 poz. 922)

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Paweł Wójcik, właściciel firmy „OpenMedis Paweł Wójcik centrum szkoleń i fizjoterapii” z siedzibą przy ul. Sebastiana Klonowica 25, 30-654, poczta Kraków, tel.: +48 605 999 769, adres e-mail: szkolenia@openmedis.pl, kontakt@openmedis.pl

2. Celem zbierania danych jest świadczenie sprzedaży oferowanych produktów i usług.
Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym (Newsletter).

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania usług handlowych i szkoleniowych firmy OpenMedis.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.).

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia/usługi przez firmę OpenMedis. W przypadku niepodania danych realizacja zamówień i usług będzie niemożliwa do wykonania.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Wyjątek może stanowić przechowywanie zabezpieczonej kopii Państwa danych na serwerach usługodawców, które fizycznie mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem gospodarczym.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usługi, funkcjonowania konta użytkownika oraz archiwizowane w celach koniecznych i regulowanych przepisami prawa.

Dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

10. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

A. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

B. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz do żądania usunięcia danych. Wszelkie zgłoszenia w tym zakresie należy kierować na dane adresowe Sprzedawcy, o których mowa w § 3. 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.

 

§ 14

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim, angielskim i niemieckim

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Brak produktów
Wykonanie strony internetowej - Devilart