Nasza kadra
Nasza kadra

Wykfalifikowana kadra szkoleniowa to fundament skutecznej i efektywnej edukacji podczas naszych kursów. Doświadczony, wieloletni Instruktor Terapii Manualnej oraz starannie dobrana grupa asystentów doskonale przygotowana od strony teoretycznej i praktycznej do pracy z naszymi kursantami.

Stanisław Legocki

PT, OMPT, Instruktor MT

mgr Iwona Milczarek

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
asystent na kursach MT I

mgr Paweł Osak

Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny MT I
Asystent na kursach MT I

mgr Kamil Kępa

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

dr n.med. Marciń Światczak

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Mikołaj Adamus

Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny MT I
Asystent na kursach MT I

Marcin Fluder
mgr Joanna Charuza

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Daria Święszek

Fizjoterapeuta,
Organizacja kursów

mgr Rafał Borkowski

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT II (kompatybilne OMPT),
Asystent na kursach MT I,
Prowadzenie godzin klinicznych MCP

mgr Anna Nita

Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny MT I
Asystent na kursach MT I

mgr Kamil Pitala

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I i MT II

mgr Agata Sog

Fizjoterapeuta, Terapeuta manualny MT I, Asystent na kursach MT I

dr n. med. Michał Szlęzak

(PT, MT II, PhD)

mgr Anna Szal

Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny MT II (OMPT kompatybilne)
Prowadzenie godzin klinicznych, asystent na kusrach MT II
Członek Zarządu Stowarzyszenia NOMPT PL

mgr Damian Dutka

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Andrzej Czajka

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Dominik Woźniczka

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

Kurs Terapii Manulnej

Kurs terapii manualnej podzielony jest na MTI (kurs podstawowy) i MTII (kurs rozszerzony). Szkolenie prowadzi Stanisław Legocki PT, OMT, instruktor TM. Bazuje na standardach Międzynarodowej Federacji Ortopedycznych Fizjoterapeutów Manualnych (IFOMPT) i Europejskiej Federacji Akademii Szkół Terapeutów Manualnych (European Federation of Academies for Manual Therapy – EFAMT).

Teoretyczna część szkolenia obejmuje zakresie podstaw terapii manualnej, anatomii funkcjonalnej, fizjologii, neurologii, biomechaniki i psychosomatyki. Uczestnik szkolenia dostaje informacje jak wykonać selektywne badanie pacjenta (wg najnowszych standardów Clinical Reasoning) i skonstruować plan leczenia.

W praktycznej części kursant zaznajamia się z terapiami pasywnymi, aktywnymi (mięśniowe technikami mobilizacyjne kończyn i kręgosłupa) oraz technikami szybkiej mobilizacji. Kurs terapii manualnej zakończony jest teoretycznym egzaminem pisemnym oraz praktycznym obejmującym zakres całego szkolenia. Szkolenie uprawnia do wykonywania technik manualnych.

Kurs Anatomii Palpacyjnej

Kurs anatomii palpacyjnej składa się z 2 czterodniowych zjazdów. Prowadzącym szkolenie jest - Marcin Fluder D.O. Zakres szkolenia obejmuje zajęcia praktyczne z anatomii palpacyjnej z elementami diagnostyki różnicowej.

Kurs skupia się na doskonaleniu technik badania palpacyjnego prowadzonego pod kątem objawów zgłaszanych przez pacjenta.  Obejmuje wszystkie możliwe do zbadania struktury ciała ludzkiego (ponad 500 struktur): badanie narządu ruchu, jamy brzusznej, układu nerwowego i naczyniowego. Przebieg kursu polega na analizie najczęściej spotykanych w gabinecie przypadki kliniczne. Na tym opieramy badanie struktur i układów, które mogą być ich przyczyną. Kurs anatomii palpacyjnej pogłebiony jest również o informacje kliniczne, wiedzę teoretyczną i doświadczenie z pracy w gabinecie.

Szkolenie adresowane jest dla fizjoterapeutów, terapeutów manualnych, osteopatów,  lekarzy oraz studentów IV roku studiów kierunkowych.

Kurs Stabilizacji

Pełny kurs stabilizacji składa się z 3 dwudniowych, wzajemnie uzupełniających się modułów. Szkolenie prowadzi Stanisław Legocki PT, OMT, instruktor TM.

Część I to kurs stabilizacji centralnej. Porusza tematykę stabilności i niestabilności, kompensacyjnych schematów ruchowych przy dysfunkcjach i niewydolności systemów stabilizujących (kontrola motoryczna).

Część II obejmuje tematykę stabilizacji stawów kończyn. Bazuje na zrozumieniu funkcji lokalnych i globalnych systemów stabilizujących oraz sensomotoryki.

Ostatnia III część to elementy stabilizacji odcinka szyjnego. Porusza problematykę niestabilności w rejonie szyjnego odcinka kręgosłupa oraz stawów skroniowo-żuchwowych.

W trakcie szkolenia mamy możliwość zgłębienia wiedzy teoretycznej: anatomii, biomechaniki i diagnostyki, uzupełnionej o elementy praktycznej pracy w gabinecie i autoterapii. Kurs dedykowany dla fizjoterapeutów, terapeutów manualnych, osteopatów,  lekarzy oraz studentów IV roku studiów kierunkowych.

Godziny Kliniczne w ramach MT I

Godziny kliniczne to spotkania, mające na celu przygotowanie do egzaminu końcowego MT I przez powtórzenie i scalenie materiału ze wszystkich modułów kursu terapii manualnej (poziom podstawowy). Szkolenie prowadzi mgr Anna Szal.

Całość obejmuje 4 dwudniowe moduły. Materiał realizowany jest w blokach tematycznych. Powtórki odbywają się na przykładach klinicznych, tj. w oparciu o realne przypadki pacjentów. Zajęcia przeprowadzane są w danych grupach kursowych, zwykle w weekendy. Odbycie 60 godzin jest jednym z wymogów do otrzymania certyfikatu MT I.

Tematyka zajęć przedstawia się następująco:
 

  • Moduł I  - kończyna górna – anatomia, biomechanika, badanie i terapia
  • Moduł II - piersiowy odcinek kręgosłupa oraz kończyna dolna – anatomia, biomechanika, badanie i terapia
  • Moduł III - lędźwiowy odcinek kręgosłupa oraz miednica – anatomia, biomechanika, badanie (wraz z badaniem neurologicznym kończyny dolnej) i terapia
  • Moduł IV - miednica, szyjny odcinek kręgosłupa oraz staw skroniowo – żuchwowy – anatomia, biomechanika, badanie (w tym badanie neurologiczne) i terapia.

Terapia Manualna według standardów IFOMPT, poziom MT II (szkolenie OMPT/OMT)

Kurs drugiego poziomu skupia się przede wszystkim na zwiększaniu ilości klasyfikacji terapeutycznych, poznaniu technik szybkiej mobilizacji, zrozumieniu neurofizjologicznych aspektów pracy w ramach terapii manualnej (ze szczególnym zwróceniem uwagi na układ wegetatywny).

Każdy moduł opatrzony jest komentarzem dogłębnej anatomii oraz biomechaniki, których zrozumienie jest kluczowe w pracy terapeutycznej, oraz praktycznymi wskazówkami, wynikającymi z wieloletnich doświadczeń Prowadzącego.

Na każdym module Kursanci aktywizowani są do pracy własnej oraz grupowej, w ramach której również przedstawiają i omawiają zadaną tematykę, z korekcją ewentualnych błędów i komentarzem Prowadzącego. Kolejne moduły są najczęściej w odstępie około 6 miesięcy od siebie.

Należy pamiętać, że integralną częścią szkoleń drugiego poziomu MTII, są także kursy Medycznego Treningu Terapeutycznego oraz MCP (Mentored Clinical Practice – Godziny Kliniczne z zakresu MTII).

Kontakt z nami
Openmedis Centrum szkoleń i fizjoterapii
ul. Kolejowa 2
30-805 Kraków