wyślij do wyceny
koszyk (0)
OpenMedis - modele anatomiczne

Polityka jakości

Obowiązuje od: 7.12.2020

Wersja: 01
 


OpenMedis Centrum szkoleń i fizjoterapii jest placówką dydaktyczną  objętą systemem oświaty a także dostarcza wyroby medyczne i fizjoterapeutyczne.

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług szkoleniowych organizacja wdrożyła System Zarządzania Jakością zgodny z międzynarodową normą PN-EN ISO 9001:2015.

Zadaniem placówki jest organizacja kształcenia ustawicznego w postaci kursów terapii manualnej i kursów dla fizjoterapeutów i lekarzy w sposób zapewniający im:

  • zdobycie odpowiednich kwalifikacji, wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia danej formy kształcenia ustawicznego,
  • przygotowanie do pracy zawodowej z pacjentami w sposób zgodny z zasadami etycznymi, wymogami wiedzy fachowej, oczekiwaniami praktyki gospodarczej oraz potrzebami rynku pracy,


Ponadto organizacja zapewnia dostarczenie wyrobów medycznych i fizjoterapeutycznych zgodnie z wymaganiami klientów. Powyższe realizujemy poprzez:

  • zapewnienie starannie dobranych trenerów w oparciu o wymagane kwalifikacje,
  • śledzenie zmian i zapewnienie szkoleń zgodnie z aktualnymi standardami,
  • ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością i spełnianie wymagań prawnych w zakresie prowadzonej działalności,
  • reagowanie na zmiany w wymaganiach klientów i bieżąca ocena stopnia poziomu zadowolenia klientów,
  • sprawne dostawy wyrobów zgodnie z oczekiwaniami klientów,   

         
Właściciel zobowiązuje się do zatwierdzenia i weryfikacji celów jakościowych, zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji polityki.