Open Medis
Open Medis
Lista życzeń ()    Logowanie     Koszyk ()
Suma zamówienia: 0.00 zł
+ koszt dostawy,
kontakt: +48 605999769, kontakt@openmedis.pl
zamawiam
Kategorie
Modele anatomiczne
Plansze anatomiczne
Anatomiczne modele wysokiej wierności 3D
Stół anatomiczny 3D
Symulatory medyczne
Modele zwierząt / zoologiczne / weterynaryjne
Fantomy Radiologiczne
Modele i narzędzia edukacyjne na zamówienie
Wyposażenie gabinetu
Zaloguj się:
Adres e-mail:
Hasło:
Zapomniałeś hasło?
Jeżeli nie pamiętasz hasła kliknij tutaj
Nie masz konta?
Jeżeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj
Ostatnio przeglądane:
Home / Symulatory medyczne / Osłuchiwanie

Zaawansowany Symulator osłuchowy SAM II

Nr ref: SM01933

Informacja o produkcie: Zaawansowany symulator osłuchowy Sam II

Interaktywnym manekinem do nauki osłuchiwania w postaci tosru dorosłego mężczyzny i laptopem. SAM posiada cztery miejsca osłuchowe dla tonów serca, osiem miejsc osłuchowych dla szmerów oddechowych, dwa miejsca osłuchowe dla perystaltyki jelit, jedno miejsce dla szmerów serca i jedno miejsce osłuchowe dla tętna na tętnicy szyjnej. Istnieje 16 kombinacji serce/płuca, 27 tonów serca, 21 szmerów oddechowych i 20 dźwięków perystaltyki jelit. Okresowo mogą być dodawane dodatkowe dźwięki.

Pola osłuchu tonów serca to obszary zastawki aorty, zastawki trójdzielnej, pnia płucnego i mitralnej. Miejsca, w których wydobywają się szmerów oddechowych: przednie (pole lewe górne i dolne; prawe górne i dolne) i tylne (pole lewe górne i dolne; prawe górne i dolne). Miejsca, w których wydobywają się dźwięki perystaltyki jelit: kwadrant górny prawy i lewy.

Miejsce szmerów serca i tętna znajduje się po lewej stronie szyi. Osłuchiwanie można przeprowadzić za pomocą zwykłego stetoskopu, stetoskopu elektronicznego E-Scope (nie zawarty w zestawie) , systemu do osłuchiwania grupowego SimulScope (nie zawarty w zestawie), systemu podczerwieni w salach do osłuchiwania grupowego, cyfrowego systemu do odsłuchiwania i wyświetlania w salach ćwiczeniowych, systemu do osłuchiwania i wyświetlania grupowego w salach audytoryjnych lub z głośników o niskiej częstotliwości.

Podczas słuchania odgłosów szmerów oddechowych symulator posiada osiem obszarów osłuchowych - przedni prawy i lewy górny obszar klatki piersiowej, prawy i lewy dolny obszar klatki piersiowej, prawy i lewy górny obszar pleców, prawy i lewy dolny obszar pleców.

Tony serca:

 • Normal Heart Sounds - 60 bpm – Prawidłowe tony serca - 60 uderzeń na minutę,
 • Normal Heart Sounds - 75 bpm – Prawidłowe tony serca - 75 uderzeń na minutę,
 • Normal Heart Sounds - 90 bpm – Prawidłowe tony serca - 90 uderzeń na minutę,
 • Normal Heart Sounds - 110 bpm – Prawidłowe tony serca - 110 uderzeń na minutę,
 • Third Heart Sounds - 75 bpm – Trzeci ton serca - 75 uderzeń na minutę,
 • Fourth Heart Sounds - 75 bpm – Czwarty ton serca - 75 uderzeń na minutę,
 • Physiological Splitting of S2 w/ breath sounds – Rozszczepienie drugiego tonu ze szmerami oddechowymi,
 • Paradoxical Splitting of S2 w/ breath sounds – Paradoksalne rozdwojenie drugiego tonu ze szmerami oddechowymi.
   

Zmiany osłuchowe zastawki mitralnej:

 • Mitral Valve Prolapse – 75 bpm – Wypadnięcie płatka zastawki mitralnej - 75 uderzeń na minutę,
 • Mitral Regurgitation, Mild, 75 bpm – Niedomykalność zastawki mitralnej, umiarkowane, 75 uderzeń na minutę,
 • Mitral Regurgitation, Marked – 75 bpm – Niedomykalność zastawki mitralnej, zauważalne - 75 uderzeń na minutę
 • Mitral Stenosis – 75 bpm – Zwężenie zastawki mitralnej - 75 uderzeń na minutę,
 • Mitral Stenosis & Regurgitation – 75 bpm – Zwężenie i niedomykalność zastawki mitralnej - 75 uderzeń na minutę.

Zmiany osłuchowe zastawki aortalnej:

 •  Aortic Stenosis, Mild, 75 bpm – Zwężenie zastawki aortalnej, umiarkowane, 75 uderzeń na minutę,
 • Aortic Stenosis, Severe (S2 absent) – Zwężenie zastawki aortalnej, ciężkie (brak S2)- Example 1, Przykład 1,
 • Aortic Stenosis, Severe, – Example 2 – Zwężenie zastawki aortalnej, ciężkie, - Przykład 2,
 • Aortic Stenosis and Regurgitation – 75 bpm – Zwężenie i niedomykalność zastawki mitralnej - 75 uderzeń na minutę,
 • Congenial Aortic Stenosis – Wrodzone zwężenie zastawki aortalnej,
 • Aortic Regurgitation – 75 bpm – Niedomykalność zastawki aortalnej - 75 uderzeń na minutę,
 • Acute Aortic Regurgitation – 75 bpm – Ostra niedomykalność zastawki aortalnej - 75 uderzeń na minutę.

Pediatryczne odgłosy serca:

 • Innocent Systolic Murmur – Szmer skurczowy niewinny,
 •  Innocent Systolic Murmur (vibratory) – Szmer skurczow
 • Ventricular Septal Defect (VSD) – Ubytek przegrody mędzykomorowej (VSD),
 • Atrial Septal Defect (ASD) – Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej (ASD),
 • Patent Ductus Arteriosus (PDA) – Przetrwały przewód tętniczy (PDA),
 • Pulmonary Hypertension – Nadciśnienie płucne,
 • Tetralogy of Fallot – Teatrologia Fallota, Third Heart Sounds – Trzeci ton serca,
 • Summation sound 110 bpm – Dźwięki zsumowane 110 uderzeń na minutę,
 • Eisenmenger’s Syndrome – Zespół Eisenmengera

Pozostałe odgłosy serca:

 •  Pulmonary Stenosis - 75 bpm – Zwężenie zastawki pnia płucnego - 75 uderzeń na minutę,
 • Acute Pericarditis – Ostre zapalenie osierdzia,
 • Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy – Przerostowa kardiomiopatia obstrukcyjna (HCOM), w przeszłości zwana IHSS,
 • Congestive Heart Failure – Zastoinowa niewydolność krążenia,
 • Atrial Fibrillation – Migotanie przedsionków,
 • Venous Hum – Buczenie żylne,
 • Coarctation of the Aorta – Zwężenie cieśni aorty.

Szmery oddechowe:

 • Normal Vesicular Breath Sounds - 12 bpm – Prawidłowy szmer pęcherzykowy - 12 oddechów na minutę,
 • Normal Breath Sounds – Pediatric – Prawidłowe szmery oddechowe – pediatryczne,
 • Normal Breath Sounds – Pediatric – Prawidłowe szmery oddechowe – pediatryczne,
 • Bronchial Breath Sounds – Oskrzelowe szmery oddechowe,
 • Bronchovesicular Breath Sounds – Pęcherzykowo-oskrzelowy szmery oddechowe.

Dodatkowe szmery oddechowe:

 • Crackles, Fine – Rzężenia drobnobańkowe,
 • Crackles, medium – Rzężenia średniobańkowe,
 • Crackles, Very Coarse – Rzężenia grubobańkowe,
 • Wheeze, End-Expiratory – Świst wydechowy,
 • Wheeze, Low-pitched (Rhonchus) – Świszczenia, niski dźwięk (rzężenia)
 • Pleural rub – Tarcie opłucnowe,
 • Pleural Rub, left lung, normal breath, right – Tarcie opłucnowe, płuco lewe; szmery oddechowe prawidłowe, prawe,
 • Stridor – Świst krtaniowy.
   

Choroby, schorzenia:

 • Asthma, Severe – Astma, ostra,
 • Emphysema – Rozedma płuc,
 • Bronchitis, chronić – Zapalenie oskrzeli, przewlekłe,
 • Atelectasis – Niedodma
 • Pneumothorax – Odma,
 • Pulmonary edema – Obrzęk płuc,
 • Pneumonia, Lower Right Posterior Lobe – Zapalenie płuc, prawy dolny tylny płat.

  Pozostałe szmery oddechowe:
 • Bronchophony, normal & abnormal, "99" – Bronchofonia - odgłos prawidłowy i nieprawidłowy (ninety-nine),
 • Whispered Pectoriloquy, normal & abnormal „1,2,3” – Pektorylokwia podczas szeptu, odgłos prawidłowy i nieprawidłowy "1, 2, 3".
 • Kombinacja szmerów serca i szmerów oddechowych:
 • Aortic stenosis with breath sounds – Zwężenie zastawki aortalnej ze szmerami oddechowymi,
 • Aortic Stenosis with crackles – Zwężenie zastawki aortalnej z trzeszczeniami,
 • Atrial Fibrillation with breath sounds – Migotanie przedsionków ze szmerami oddechowymi,
 • Fourth Heart Sound - Respiratory variation – Czwarty ton serca związany z oddychaniem,
 • Mitral Regurgitation with breath sounds – Niedomykalność zastawki mitralnej ze szmerami oddechowymi,
 • Mitral Regurgitation with crackles – Niedomykalność zastawki mitralnej z trzeszczeniami,
 • Congestive Heart Failure – Zastoinowa niewydolność krążenia,
 • Mitral Valve Prolapse with breath sounds – Wypadanie płatka zastawki mitralnej z prawidłowymi szmerami oddechowymi,
 • Normal Heart Sounds with Rhonchus – Prawidłowe tony serca z rzężeniami,
 • Normal Heart Sounds w/ Chronic Bronchitis – Prawidłowe tony serca z przewlekłym zapaleniem oskrzeli,
 • Mitral Valve Prolapse with breath sounds – Wypadanie płatka zastawki mitralnej ze szmerami oddechowymi.
   

Perystaltyka jelit:

 • Normal, newborn – Prawidłowe, noworodek,
 • Normal, 1 year old – Prawidłowe, 1-szy rok życia,
 • Normal, 4 year old – Prawidłowe, czterolatek,
 • Normal, 20 year old – Prawidłowe, dwudziestolatek,
 • Normal, 60 year old – Prawidłowe, sześćdziesięciolatek,
 • Hyperactive, 2 year old – Hiperaktywne jelita, dwulatek,
 • Hyperactive, 10 year old – Hiperaktywne jelita, dziesięciolatek
 • Hyperactive, 16 year old – Hiperaktywne jelita, szesnastolatek,
 • Hypoactive Post operative – Osłabiona perystaltyka jelit, pooperacyjna,
 • Hypoactive Anesthesia – Osłabiona perystaltyka jelit, po znieczuleniu,
 • Chron's Disease – Choroba Leśniowskiego-Crohna,
 • Diarrhea – Biegunka,
 • Irritable bowel – Jelito drażliwe,
 • Ulcerative colitis – Wrzodziejąca zapalenie jelita grubego,
 • Borborgymus i and II – Burczenie w brzuchu i i II.

 

Wybrany przez Ciebie produkt: Zaawansowany Symulator osłuchowy SAM II
Imię i nazwisko:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Wiadomość:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez OpenMedis danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych jest OpenMedis z siedzibą w Krakowie przy ul. Klonowica 25. Podane dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Mają Państwo prawo do modyfikacji, wglądu i żądania zaprzestania przetwarzania podanych danych osobowych oraz ich usunięcia. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani.
Dodaj do listy życzeń
Pobierz w PDF
Czas realizacji oraz koszt dostawy zamówienia: skontaktuj się, 605999769, kontakt@openmedis.pl

Produkty powiązane

Wykonanie strony internetowej - Devilart