Open Medis
Open Medis
Lista życzeń ()    Logowanie     Koszyk ()
Suma zamówienia: 0.00 zł
+ koszt dostawy,
kontakt: +48 605999769, kontakt@openmedis.pl
zamawiam
Kategorie
Modele anatomiczne
Plansze anatomiczne
Anatomiczne modele wysokiej wierności 3D
Stół anatomiczny 3D
Symulatory medyczne
Modele zwierząt / zoologiczne / weterynaryjne
Fantomy Radiologiczne
Modele i narzędzia edukacyjne na zamówienie
Wyposażenie gabinetu
Zaloguj się:
Adres e-mail:
Hasło:
Zapomniałeś hasło?
Jeżeli nie pamiętasz hasła kliknij tutaj
Nie masz konta?
Jeżeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj

NOWA GRUPA! (MT I) Terapia manualna wg standardów IFOMPT. Grupa 34 Kraków

 

Terapia Manualna wg standardów IFOMPT- MTI (szkolenie podstawowe)

Szkolenie według wytycznych Niemieckiego Związku Fizjoterapeutów Sektora Prywatnego IFK e.V. w Bochum (DFOMT, IFOMPT).

Składa się z 10 czterodniowych modułów (EB, E2, KI, KII, E3, EM, KIII, KIV, KM, repetytorium i egzamin - w sumie 340 godzin). Kurs zakończony jest teoretycznym egzaminem pisemnym oraz praktycznym obejmującym zakres całego szkolenia (opis egzaminu poniżej). Warunkiem przystąpienia do egzaminu terapii manualnej jest zaliczenie wszystkich dziewięciu modułów kursu MT I. Do egzaminu można podchodzić pomimo braku udziału w godzinach klinicznych!

Warunkiem otrzymania certyfikatu MT I jest:
- zdany egzamin
- oddanie jednego pełnego rozpoznania pacjenta według standardów kursu
- zaliczenie minimum 60 godz. klinicznych w formach:
1. z kursów stabilizacji (maksymalnie 16 godz.)
2. udział w tematycznych godzinach klinicznych prowadzonych przez mgr Annę Szal (PT, MT II)


Certyfikat upoważnia do brania udziału w kolejnym etapie kursu (MT II) oraz do wykonywania technik manualnych.

Opis kursu podstawowego MT I:

Moduł I EB - Kończyny Basis
Historia TM.
Podstawy terapii manualnej.
Rozpoznanie w ramach TM jako fundament terapii manualnej (clinical reasoning).
Funkcjonalna anatomia, zrozumienie psychosocjalnego modelu myślenia terapeutycznego, anatomia palpacyjna (in vivo)
Badanie wszystkich stawów kończyn oraz stawu skroniowo-żuchwowego.
Dokumentacja rozpoznania EB (Basis)

Moduł II - E II - Techniki mobilizacyjne wszystkich stawów kończyn
Zrozumienie fenomenu bólu, jak i schematy bólowe w ramach TM.
Teorie tłumaczące zjawisko „referred pain”.
Kryteria planowania terapii.
Techniki mobilizacyjne jednowymiarowe wszystkich stawów kończyn oraz stawu skroniowo-żuchwowego.
Uszkodzenia tkanki, proces naprawczy oraz fazy gojenia tkanek, zmiany w tkance łącznej pod wpływem unieruchomienia, terapia w ramach TM dla każdej z faz gojenia.

Moduł III - K I (kręgosłup)
Teoria: anatomia, biomechanika stawów kręgosłupa, żeber, miednicy, rozpoznanie ogólne, dokumentacja rozpoznania.
Praktyka: palpacja, badanie stawów międzykręgowych od C2 -C3 do L5-S1, żeber oraz stawów krzyżowo-biodrowych i spojenia łonowego.

Moduł IV - K II (kręgosłup)
Teoria: anatomia funkcjonalna kręgosłupa cd., podstawy neurologii (fizjologia, funkcje, podstawy badania).
Praktyka: jednowymiarowe techniki mobilizacyjne w rejonie stawów kręgosłupa od C2 -C3 do L5-S1, żeber oraz stawów krzyżowo-biodrowych; metody ryglowania kręgosłupa do selektywnych technik mobilizacyjnych. Dyferencja dysfunkcji stawowych i problemów dyskalnych podczas badania manualnego.

Moduł V - E III (kończyny)
Teoria: Staw temporo-mandibularis, tkanka łączna (fizjologia, rola), wpływ faktorów psycho-socjalnych na dysfunkcje narządu ruchu. Ważne mechanizmy bólowe: inhibicji (hamowanie) bólu, peryferyjana sensabilizacja (obwodowe uwrażliwienie); centralna sensabilizacja (centralne uwrażliwienie); referred pain (ból promieniujący), założenia terapii przeciwbólowej oraz terapii hypomobilności. Rozpoznanie bólu schronizowanego w ramach fizjoterapii oraz propozycje terapii w ramach MT dla schronizowanych pacjentów. Dokładne omówienie konfliktu panewkowo – udowego i „psoas impingement” otsx możliwości ich rozpoznania w ramach terapii manualnej (objawy, dolegliwości, obrazy RTG).
Praktyka: trójwymiarowe techniki mobilizacyjne kończyn, techniki szybkiej mobilizacji stawów kończyn.

Moduł VI - EM (kończyny-mięśnie)
Teoria: układ mięśniowy (fizjologia i funkcja), badanie dysfunkcyjnych mięśni testami dyferencji (różnicowania) mięśniowej.
Praktyka: mięśniowe techniki mobilizacji stawów kończyn; selektywna diagnostyka mięśni kończyn; terapia struktur mięśniowych w rejonie kończyn (powięzie, tonus, kontrola motoryczna oraz trening stabilizacyjny). Metody detonizacji mięśni (PIR poizometryczna relaksacja; RI recyprokalna inhibicja), źródła niestabilności oraz utraty motorycznej kontroli, łańcuchy kinematyczne, dysbalanse mięśniowe, mechanizmy tworzenia się „palucha koślawego” i „ostrogi piętowej” - obraz kliniczny, możliwe kompensacje.

Moduł VII - K III (kręgosłup)
Teoria: anatomia i biomechanika stawów szczytowo obrotowych (C0-C1, C1-C2), podstawy badania neurologicznego, problemy odkorzeniowe, peryferyjne, centralne, patomechanika zespołów dyskowych w lędźwiowym odcinku kręgosłupa.
Praktyka: testy bezpieczeństwa w rejonie szyjnego odcinka kręgosłupa, trójwymiarowe badanie stawów międzykręgowych.; dyferencja struktur i funkcji (dysk, stawy ZAP, struktury więzadłowe), badanie stawów szczytowo–obrotowych.

Moduł VIII - K IV (kręgosłup)
Teoria: anatomia funkcjonalna kręgosłupa cd., problemy w rejonie nerwów obwodowych; ból głowy pochodzenia szyjnego; metody trójpłaszczyznowego ryglowania kręgosłupa.
Praktyka: trójpłaszczyznowe techniki mobilizacyjne, mobilizacja stawów szczytowo-obrotowych.

Moduł IX - KM (kręgosłup-mięśnie)
Teoria: Anatomia mięśni tułowia. Wpływ schematów ruchowych na funkcje, nowe drogi stabilizacji lokalnej na podstawie najnowszych badań klinicznych. Osteopatyczne pojęcir „MET” („Muscle – Energy – Technics”) oraz przełożenie go na język terapii manualnej, techniki mobilizacji mięśniowej w obrębie kręgosłupa, stabilności kręgosłupa (stabilność lokalna i globalna), sztywności mięśniowe, strefa neutralna w stawach międzykręgowych, motoryczna kontrola, funkcja wyprzedzająca mięśni stabilizujących. Problem niestabilności segmentalnej oraz najczęściej występujące formy klinicznej niestabilności. Możliwości terapii manualnej w diagnozowaniu niestabilności oraz stabilizacyjne strategie terapeutyczne.
Praktyka: Trening stabilizacyjny oraz reedukacja kontroli motorycznej. Mięśniowe techniki mobilizacji stawów międzykręgowych i stawów szczytowo–obrotowych.

Moduł X - kurs egzaminacyjny
Powtórka materiału
Egzamin pisemny (2 godz. 3 pytania wybrane z całego materiału).
Egzamin praktyczny (losowo wybrane 2 zadania praktyczne z zakresu kończyn i kręgosłupa)


/ UWAGA! / Uczestnictwo w całym kursie jest obligatoryjne we wskazanej kolejności. W wypadkach losowych, zgłoszonych wcześniej Organizatorowi i Instruktorowi (slegocki@wp.pl), nieobecność na danym kursie nie może przekraczać więcej niż 1 godzinę kursu.

/ UWAGA! / Kolejność kursów nie jest przypadkowa i została szczegółowo przemyślana. Ze względu na program kursu oraz poziom stopniowania trudności istotnym jest aby poszczególne etapy odbyć według wskazanej kolejności: EB, EII, KI, KII, EIII, EM, KIII, KIV, KM, EGZAMIN. Wynika to z faktu, że każdy kolejny kurs jest tematycznie związany z następnym, tzn. że także na modułach kończynowych przedstawiany jest materiał teoretyczny i praktyczny, niezbędny do przyswojenia i wykorzystywany na kursach dotyczących kręgosłupa.

Zgodnie z międzynarodowymi standardami dla danej grupy edukacyjnej, poszczególne moduły rozplanowane są celowo co 3-4 miesiące, po to aby kursanci mogli przyswoić i przećwiczyć w praktyce materiał przedstawiony na danym kursie
Biorąc pod uwagę powyższe "przeskakiwanie" między modułami jest absolutnie niewskazane.

W ramach istniejących równoległych grup istnieje możliwość odrobienia zajęć z daną grupą w Gliwicach lub w Krakowie, należy przy tym zachować wskazaną kolejność kursów. W tym celu prosimy o kontakt z Organizatorami.

/ UWAGA! /
 W sytuacjach naprawdę wyjątkowych i losowych takich jak ciąża, choroba itp., dopuszcza się możliwość zmiany kolejności modułów. W takich przypadkach należy skontaktować się z Instruktorem i Organizatorem w celu dokładnego ustalenia szczegółów uczestnictwa w kolejnych zajęciach (przy zachowaniu przynajmniej odpowiedniej kolejności modułów E i K). Prosimy o nienadużywanie tej możliwości gdyż dotyczy ona wyłącznie osób w losowych i trudnych sytuacjach.

NOWA GRUPA! (MT I) Terapia manualna wg standardów IFOMPT. Grupa 34 Kraków
Data kursu:
Moduł EB 12-15.01.2022
Cena:
kontakt@openmedis.pl
tel. 605999769
Prowadzący:
Stanisław Legocki (PT OMT, Instruktor MT)
Miejsce:
Kraków

Zapisz się na kurs

Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Telefon kontaktowy:
Tytuł naukowy z dyplomu ukończenia studiów:
Adres do korespondencji:
PESEL:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Czy życzy sobie Pani/Pan otrzymać fakturę?
Dane od faktury:
Administratorem danych osobowych jest firma OpenMedis Paweł Wójcik z siedzibą w Krakowie przy ul. Klonowica 25, 30-654 Kraków.
Oświadczam, że zapoznaniem się oraz akceptację regulamin szkoleń obowiązujący w OpenMedis.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez OpenMedis z siedzibą w Krakowie, ul. Klonowica 25, 30-654 Kraków, do celów prowadzenia sprawozdawczości finansowej, obsługi zgłoszenia na kurs realizacji szkolenia a także innych celów ujętych w naszej polityce prywatności. Dane są chronione zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j: Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Oświadczam, że wiem o moim prawie do wglądu i poprawiania moich danych osobowych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art.10 ust 1. ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od OpenMedis z siedzibą w Krakowie przy ul. Klonowica 25.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne w celach marketingowych przez OpenMedis z siedzibą w Krakowie przy ul. Klonowica 25 i oświadczam iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz że zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany i usunięcia.

Zobacz na mapie

Wykonanie strony internetowej - Devilart