Godziny Kliniczne w ramach MT I

grupa docelowa:
Fizjoterapeuci, Lekarze, uczestnicy kursów MT I
ilość godzin:
21 godzin dydaktycznych (45 minut)/ 16 godzin (zegarowych)

Sposób organizacji: kurs organizowany jest w ramach działalności niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego.

Składa się z 4 dwudniowych części:

 • Moduł I  – kończyna górna – anatomia, biomechanika, badanie i terapia.
 • Moduł II  – piersiowy odcinek kręgosłupa oraz kończyna dolna – anatomia, biomechanika, badanie i terapia.
 • Moduł III  – lędźwiowy odcinek kręgosłupa oraz miednica – anatomia, biomechanika, badanie (wraz z badaniem neurologicznym kończyny dolnej) i terapia.
 • Moduł IV  – miednica, szyjny odcinek kręgosłupa oraz staw skroniowo – żuchwowy – anatomia, biomechanika, badanie (w tym badanie neurologiczne) i terapia.

Materiał realizowany jest w blokach tematycznych. Zajęcia przeprowadzane są zwykle w weekendy. Odbycie 60 godzin jest jednym z wymogów do otrzymania certyfikatu MT I.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim  w odpowiednio dostosowanej sali edukacyjnej o powierzchni ok. 130 metrów kwadratowych z dobrą akustyką.

Sala wyposażone jest w sprzęt audiowizualny, kozetki rehabilitacyjne z regulacją wysokości oraz pomoce dydaktyczne w postaci modeli anatomicznych i plansz. Część praktyczna prowadzona jest w parach oraz mniejszych grupach - na jednego

Cel edukacyjny:
Godziny kliniczne to spotkania, mające na celu powtórzenie i scalenie materiału ze wszystkich modułów kursu MT I. Powtórki odbywają się na przykładach klinicznych, tj. w oparciu o realne przypadki pacjentów.

Prowadzący:
mgr Anna Szal

Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny MT II (OMPT kompatybilne)
Prowadzenie godzin klinicznych, asystent na kusrach MT II
Członek Zarządu Stowarzyszenia NOMPT PL

Zakres tematyczny:

Moduł I  – kończyna górna – anatomia, biomechanika, badanie i terapia.

 • Terapia Manualna – pojęcia ogólne, zasady terapii.
 • Stawy kończyny górnej – anatomia i biomechanika
 • Mięśnie kończyny górnej – anatomia
 • Badanie manualne stawów kończyny górnej
 • Diagnostyka dyferencyjna w obrębie mięśni kończyny górnej
 • Rozpoznanie w ramach MT
 • Terapia w oparciu o rozpoznanie na bazie wybranych, realnych przypadków klinicznych (techniki bierne, techniki mięśniowe,  techniki szybkie, „zadania domowe”)

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA: Stawy obręczy barkowej, Staw łokciowy, Staw promieniowo-nadgarstkowy, Stawy dłoni

Moduł II  – piersiowy odcinek kręgosłupa oraz kończyna dolna – anatomia, biomechanika, badanie i terapia.

 • Stawy kończyny dolnej – anatomia i biomechanika
 • Mięśnie kończyny dolnej – anatomia i biomechanika
 • Badanie manualne w obrębie stawów kończyny dolnej
 • Diagnostyka dyferencyjna w obrębie mięśni kończyny dolnej
 • Stawy kręgosłupa – odcinek Th
 • Badanie manualne w obrębie stawów odcinka Th
 • Rozpoznanie w ramach MT
 • Terapia w oparciu o rozpoznanie na bazie wybranych, realnych przypadków klinicznych: techniki bierne, techniki mięśniowe, techniki szybkie (jeśli możliwe), „zadania domowe”       

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

 • Stawy biodrowy
 • Staw kolanowy
 • Staw skokowy górny i skokowy dolny
 • Stawy stopy
 • Stawy ZAP odcinka Th
 • Stawy żebrowo-kręgowe


Moduł III  – lędźwiowy odcinek kręgosłupa oraz miednica – anatomia, biomechanika, badanie (wraz z badaniem neurologicznym kończyny dolnej) i terapia.

 • Badanie kręgosłupa lędźwiowego
 • Kliniczne anatomiczne i funkcjonalne aspekty kręgosłupa lędźwiowego
 • Pelvis (miednica) i stawy SI
 • Anatomia funkcjonalna kręgosłupa lędźwiowego kręgosłupa
 • Anatomia funkcjonalna kręgosłupa lędźwiowego miednicy i stawów SI
 • Badanie neurologiczne kończyny dolnej - teoria
 • Rozpoznanie w ramach MT
 • Praktyka – manualne badanie kręgosłupa lędźwiowego i miednicy
 • Praktyka - manualne mobilizacje kręgosłupa lędźwiowego i miednicy
 • Praktyka badania neurologicznego kończyny dolnej


Moduł IV  – miednica, szyjny odcinek kręgosłupa oraz staw skroniowo – żuchwowy – anatomia, biomechanika, badanie (w tym badanie neurologiczne) i terapia.

 • Ogólne wiadomości, podstawowe pojęcia i zasady z zakresu Terapii Manualnej
 • Anatomia funkcjonalna oraz biomechanika odcinka szyjnego kręgosłupa oraz stawu skroniowo-żuchwowego
 • Funkcja mięśni tonicznych  oraz ich wpływ na stabilizację w rejonie szyjnego odcinka kręgosłupa
 • Badanie neurologiczne kończyny górnej
 • Praktyka:  Badanie manualne w rejonie SzoK, Badanie manualne stawów TM, Mobilizacje bierne w stawach SzoK, Mobilizacje mięśniowe w rejonie Szok, Mobilizacje bierne w stawach TM, Mobilizacje mięśniowe w stawach TM, Badanie neurologiczne w rejonie kończyny górnej
Nasza kadra
Nasza kadra

Wykfalifikowana kadra szkoleniowa to fundament skutecznej i efektywnej edukacji podczas naszych kursów. Doświadczony, wieloletni Instruktor Terapii Manualnej oraz starannie dobrana grupa asystentów doskonale przygotowana od strony teoretycznej i praktycznej do pracy z naszymi kursantami.

Stanisław Legocki

PT, OMPT, Instruktor MT

mgr Daria Święszek

Fizjoterapeuta,
Organizacja kursów

dr n.med. Marciń Światczak

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Joanna Charuza

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Andrzej Czajka

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Rafał Borkowski

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT II (kompatybilne OMPT),
Asystent na kursach MT I,
Prowadzenie godzin klinicznych MCP

mgr Anna Nita

Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny MT I
Asystent na kursach MT I

dr n. med. Michał Szlęzak

(PT, MT II, PhD)

mgr Agata Sog

Fizjoterapeuta, Terapeuta manualny MT I, Asystent na kursach MT I

mgr Kamil Pitala

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I i MT II

mgr Kamil Kępa

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Iwona Milczarek

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
asystent na kursach MT I

mgr Dominik Woźniczka

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

Marcin Fluder
mgr Damian Dutka

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Mikołaj Adamus

Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny MT I
Asystent na kursach MT I

mgr Paweł Osak

Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny MT I
Asystent na kursach MT I

mgr Anna Szal

Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny MT II (OMPT kompatybilne)
Prowadzenie godzin klinicznych, asystent na kusrach MT II
Członek Zarządu Stowarzyszenia NOMPT PL

Kontakt z nami
Openmedis Centrum szkoleń i fizjoterapii
ul. Kolejowa 2
30-805 Kraków