Godziny Kliniczne w ramach MT I

grupa docelowa:
Fizjoterapeuci, Lekarze, uczestnicy kursów MT I
ilość godzin:
21 godzin dydaktycznych (45 minut)/ 16 godzin (zegarowych)

Sposób organizacji: kurs organizowany jest w ramach działalności niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego.

Składa się z 4 dwudniowych części:

 • Moduł I  – kończyna górna – anatomia, biomechanika, badanie i terapia.
 • Moduł II  – piersiowy odcinek kręgosłupa oraz kończyna dolna – anatomia, biomechanika, badanie i terapia.
 • Moduł III  – lędźwiowy odcinek kręgosłupa oraz miednica – anatomia, biomechanika, badanie (wraz z badaniem neurologicznym kończyny dolnej) i terapia.
 • Moduł IV  – miednica, szyjny odcinek kręgosłupa oraz staw skroniowo – żuchwowy – anatomia, biomechanika, badanie (w tym badanie neurologiczne) i terapia.

Materiał realizowany jest w blokach tematycznych. Zajęcia przeprowadzane są zwykle w weekendy. Odbycie 60 godzin jest jednym z wymogów do otrzymania certyfikatu MT I.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim  w odpowiednio dostosowanej sali edukacyjnej o powierzchni ok. 130 metrów kwadratowych z dobrą akustyką.

Sala wyposażone jest w sprzęt audiowizualny, kozetki rehabilitacyjne z regulacją wysokości oraz pomoce dydaktyczne w postaci modeli anatomicznych i plansz. Część praktyczna prowadzona jest w parach oraz mniejszych grupach - na jednego

Cel edukacyjny:
Godziny kliniczne to spotkania, mające na celu powtórzenie i scalenie materiału ze wszystkich modułów kursu MT I. Powtórki odbywają się na przykładach klinicznych, tj. w oparciu o realne przypadki pacjentów.

Prowadzący:
mgr Anna Szal

Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny MT II (OMPT kompatybilne)
Prowadzenie godzin klinicznych, asystent na kusrach MT II
Członek Zarządu Stowarzyszenia NOMPT PL

Zakres tematyczny:

Moduł I  – kończyna górna – anatomia, biomechanika, badanie i terapia.

 • Terapia Manualna – pojęcia ogólne, zasady terapii.
 • Stawy kończyny górnej – anatomia i biomechanika
 • Mięśnie kończyny górnej – anatomia
 • Badanie manualne stawów kończyny górnej
 • Diagnostyka dyferencyjna w obrębie mięśni kończyny górnej
 • Rozpoznanie w ramach MT
 • Terapia w oparciu o rozpoznanie na bazie wybranych, realnych przypadków klinicznych (techniki bierne, techniki mięśniowe,  techniki szybkie, „zadania domowe”)

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA: Stawy obręczy barkowej, Staw łokciowy, Staw promieniowo-nadgarstkowy, Stawy dłoni

Moduł II  – piersiowy odcinek kręgosłupa oraz kończyna dolna – anatomia, biomechanika, badanie i terapia.

 • Stawy kończyny dolnej – anatomia i biomechanika
 • Mięśnie kończyny dolnej – anatomia i biomechanika
 • Badanie manualne w obrębie stawów kończyny dolnej
 • Diagnostyka dyferencyjna w obrębie mięśni kończyny dolnej
 • Stawy kręgosłupa – odcinek Th
 • Badanie manualne w obrębie stawów odcinka Th
 • Rozpoznanie w ramach MT
 • Terapia w oparciu o rozpoznanie na bazie wybranych, realnych przypadków klinicznych: techniki bierne, techniki mięśniowe, techniki szybkie (jeśli możliwe), „zadania domowe”       

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

 • Stawy biodrowy
 • Staw kolanowy
 • Staw skokowy górny i skokowy dolny
 • Stawy stopy
 • Stawy ZAP odcinka Th
 • Stawy żebrowo-kręgowe


Moduł III  – lędźwiowy odcinek kręgosłupa oraz miednica – anatomia, biomechanika, badanie (wraz z badaniem neurologicznym kończyny dolnej) i terapia.

 • Badanie kręgosłupa lędźwiowego
 • Kliniczne anatomiczne i funkcjonalne aspekty kręgosłupa lędźwiowego
 • Pelvis (miednica) i stawy SI
 • Anatomia funkcjonalna kręgosłupa lędźwiowego kręgosłupa
 • Anatomia funkcjonalna kręgosłupa lędźwiowego miednicy i stawów SI
 • Badanie neurologiczne kończyny dolnej - teoria
 • Rozpoznanie w ramach MT
 • Praktyka – manualne badanie kręgosłupa lędźwiowego i miednicy
 • Praktyka - manualne mobilizacje kręgosłupa lędźwiowego i miednicy
 • Praktyka badania neurologicznego kończyny dolnej


Moduł IV  – miednica, szyjny odcinek kręgosłupa oraz staw skroniowo – żuchwowy – anatomia, biomechanika, badanie (w tym badanie neurologiczne) i terapia.

 • Ogólne wiadomości, podstawowe pojęcia i zasady z zakresu Terapii Manualnej
 • Anatomia funkcjonalna oraz biomechanika odcinka szyjnego kręgosłupa oraz stawu skroniowo-żuchwowego
 • Funkcja mięśni tonicznych  oraz ich wpływ na stabilizację w rejonie szyjnego odcinka kręgosłupa
 • Badanie neurologiczne kończyny górnej
 • Praktyka:  Badanie manualne w rejonie SzoK, Badanie manualne stawów TM, Mobilizacje bierne w stawach SzoK, Mobilizacje mięśniowe w rejonie Szok, Mobilizacje bierne w stawach TM, Mobilizacje mięśniowe w stawach TM, Badanie neurologiczne w rejonie kończyny górnej
Nasza kadra
Nasza kadra

Wykfalifikowana kadra szkoleniowa to fundament skutecznej i efektywnej edukacji podczas naszych kursów. Doświadczony, wieloletni Instruktor Terapii Manualnej oraz starannie dobrana grupa asystentów doskonale przygotowana od strony teoretycznej i praktycznej do pracy z naszymi kursantami.

Stanisław Legocki

PT, OMPT, Instruktor MT

mgr Anna Szal

Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny MT II (OMPT kompatybilne)
Prowadzenie godzin klinicznych, asystent na kusrach MT II
Członek Zarządu Stowarzyszenia NOMPT PL

mgr Dominik Woźniczka

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

dr n. med. Michał Szlęzak

(PT, MT II, PhD)

mgr Damian Dutka

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Rafał Borkowski

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT II (kompatybilne OMPT),
Asystent na kursach MT I,
Prowadzenie godzin klinicznych MCP

mgr Anna Nita

Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny MT I
Asystent na kursach MT I

mgr Andrzej Czajka

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Kamil Kępa

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Kamil Pitala

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I i MT II

mgr Mikołaj Adamus

Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny MT I
Asystent na kursach MT I

dr n.med. Marciń Światczak

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Daria Święszek

Fizjoterapeuta,
Organizacja kursów

mgr Joanna Charuza

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Iwona Milczarek

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
asystent na kursach MT I

Marcin Fluder
mgr Paweł Osak

Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny MT I
Asystent na kursach MT I

Kontakt z nami
Openmedis Centrum szkoleń i fizjoterapii
ul. Kolejowa 2
30-805 Kraków