TERAPIA MANUALNA WEDŁUG STANDARDÓW IFOMPT, POZIOM II (MT II)

grupa docelowa:
Fizjoterapeuci, Lekarze, studenci IV roku studiów kierunkowych.
ilość godzin:
Każdy moduł trwa 36 godzin dydaktycznych (45 minut) tj. 27 godzin zegarowych.

Sposób organizacji:  

Kurs organizowany jest w ramach działalności niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego. Składa się z VI czterodniowych modułów:

Kurs drugiego poziomu skupia się przede wszystkim na zwiększaniu ilości klasyfikacji terapeutycznych, poznaniu technik szybkiej mobilizacji, zrozumieniu neurofizjologicznych aspektów pracy w ramach terapii manualnej (ze szczególnym zwróceniem uwagi na układ wegetatywny).

Każdy moduł opatrzony jest komentarzem dogłębnej anatomii oraz biomechaniki, których zrozumienie jest kluczowe w pracy terapeutycznej, oraz praktycznymi wskazówkami, wynikającymi z wieloletnich doświadczeń Prowadzącego. Na każdym module Kursanci aktywizowani są do pracy własnej oraz grupowej, w ramach której również przedstawiają i omawiają zadaną tematykę, z korekcją ewentualnych błędów i komentarzem Prowadzącego. Kolejne moduły są najczęściej w odstępie około 6 miesięcy od siebie.

Należy pamiętać, że integralną częścią szkoleń drugiego poziomu MTII, są także kursy Medycznego Treningu Terapeutycznego oraz MCP (Mentored Clinical Practice – Godziny Kliniczne z zakresu MTII).

Prowadzący:
Stanisław Legocki

PT, OMPT, Instruktor MT

Opis kursu MT II:

Moduł I: Dysfunkcje odcinka piersiowego kręgosłupa.

Na module przedstawiane są zagadnienia anatomii, funkcji i biomechaniki kręgosłupa oraz klatki piersiowej, takie jak stabilność, mobilność czy teoretyczna biomechanika. Szczególną uwagę zwraca się na neuroanatomię i układ wegetatywny znajdujący się w tym regionie ciała. Dodatkowo omawiany jest układ mięśniowy klatki piersiowej, specyficzne rozpoznanie syndromów korzeniowych, rozpoznanie oraz badanie struktur w rejonie piersiowego odcinka kręgosłupa i klatki piersiowej. Część praktyczna zawiera w sobie techniki szybkie terapii manualnej w regionie piersiowym, ze zwróceniem uwagi na indykacje i kontraindykacje do ich wykonania.

Moduł II LPD I: Dysfunkcje odcinka lędźwiowego kręgosłupa i kończyny dolnej.

Drugi moduł kursu MTII, zawiera w sobie rozwinięcia tematów biopsychosocjalnego modelu myślenia, Modelu Gifforda i zaburzeń neuro-mięśniowo-szkieletowych. Tłumaczone są diagnostyka i kategorie hipotez w ramach terapii manualnej w standardzie światowym. Podobnie jak na pierwszym zjeździe, tłumaczona jest dogłębna anatomia oraz biomechanika segmentu lędźwiowego, włączając w to neuroanatomię i fizjologię układu wegetatywnego, teoretyczne ruchy międzykręgowe, wytłumaczenie takich pojęć jak creep, hysteresis, centriole. Na kursie wyłożone są zasady badania i rozpoznania w rejonie LOK wraz z komentarzem praktycznym, przypomnieniem zasad badania neurologicznego, neuromobilizacji nerwów obwodowych, testami mięśniowymi, itd. Podczas kursu wykłada się także patomechanikę i możliwe zmiany degeneracyjne segmentu lędźwiowego oraz zagadnienie bólu pochodzenia wisceralnego. Praktyka kursu to przede wszystkim techniki szybkiej mobilizacji odcinka lędźwiowego.

Moduł III LPD II: Dysfunkcje regionu miednicy i kończyny dolnej.

Trzeci moduł kursu doskonalącego dotyczy głównie miednicy. Standardowo szkolenie bazuje na zrozumieniu anatomii, biomechaniki, funkcji, neuroanatomii i neurofizjologii układu wegetatywnego w tym regionie. Omawiane są również zagadnienia pracy powięzi i stabilizacji mięśniowej miednicy. Na kursie przedstawiane są także fakty i teorie związane z dysfunkcjami stawów miednicy oraz kliniczne schematy typowych problemów stawowych. Zgłębiane są aspekty badania kompleksu lędźwiowo-miednicznego, wraz z wieloma praktycznymi uwagami i drogami możliwych terapii, ze zwróceniem uwagi na działanie bólu w tym regionie, popularne dysfunkcje, oraz możliwe schodzące i wschodzące funkcjonalne łańcuchy problematyczne. Tłumaczone są techniki szybkiej mobilizacji wraz ze wskazaniami i przeciwwskazaniami.

Moduł IV: Dysfunkcje przejścia szyjno-piersiowego i dolnego odcinka szyjnego kręgosłupa oraz kończyny górnej.

Pierwszy moduł dotyczący odcinka szyjnego. Jak na każdym kursie, tak i tutaj podstawą do pracy terapeutycznej jest dogłębne zrozumienie anatomii i biomechaniki w aspekcie neurofizjologii, anatomii oraz pracy układu krążenia, wegetatywnego zaopatrzenia głowy i szyi. Na kursie wykładane są również zagadnienia dotyczące kończyny górnej (sploty, zaopatrzenie wegetatywne, ból w rejonie barku, itp.). Omawiane są także tematy mobilizacji struktur nerwowych, obowdowo-neurogenne schematy bólowe, dyskogenne i nerwowe bóle stawowe czy rozpoznanie specyficznych syndromów korzeniowych. Praktyka dotyczy szybkich technik mobilizacji w obrębie szyjnego odcinka kręgosłupa (bez górnej szyi, która jest tematem kolejnego modułu).

Moduł V: Dysfunkcje górnego odcinka kręgosłupa oraz regionu czaszkowo-żuchowowego.

Górny odcinek szyjny jest specyficznym regionem ciała, którego anatomii i biomechanice poświęcony jest cały piąty moduł kursu MTII. Podczas kursu omawiane są kluczowe dla badania (testy bezpieczeństwa i zrozumienie ważkości regionu) i terapii zagadnienia unerwienia oraz unaczynienia tego odcinka i ich wpływu na pracę mięśniową, niebezpieczeństwo niektórych anomalii oraz dysfunkcji i urazów. Prezentuje się także diagnostyczne kryteria według Sjasstada, kliniczny wzorzec CBG czy różnicowanie bólów głowy. Kurs zakreśla też epidemiologię problemów w tym rejonie ciała i założenia terapeutyczne (zagadnienia funkcji, dysfunkcji, testy pośrednie, propozycje terapii przy urazie typu whiplash itp.). Podczas trwania zajęć objaśnia się także zagadnienia związane ze stawami skroniowo-żuchwowymi, Syndromem Meniera, zawrotami głowy pochodzenia szyjnego oraz KISS Syndrom (wraz z przykładową kartą badania dziecka). Praktyczna część dotyczy powtórki testów bezpieczeństwa oraz nauki szybkich mobilizacji górnego odcinka szyjnego.

Moduł VI: Repetytorium.

Jest ostatnim głównym modułem merytorycznym, podczas którego dochodzi do gruntownej powtórki najważniejszych zagadnień i technik badania i terapii.

Nasza kadra
Nasza kadra

Wykfalifikowana kadra szkoleniowa to fundament skutecznej i efektywnej edukacji podczas naszych kursów. Doświadczony, wieloletni Instruktor Terapii Manualnej oraz starannie dobrana grupa asystentów doskonale przygotowana od strony teoretycznej i praktycznej do pracy z naszymi kursantami.

Stanisław Legocki

PT, OMPT, Instruktor MT

dr n.med. Marciń Światczak

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Iwona Milczarek

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
asystent na kursach MT I

mgr Andrzej Czajka

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Anna Nita

Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny MT I
Asystent na kursach MT I

mgr Daria Święszek

Fizjoterapeuta,
Organizacja kursów

mgr Agata Sog

Fizjoterapeuta, Terapeuta manualny MT I, Asystent na kursach MT I

mgr Kamil Kępa

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Dominik Woźniczka

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Kamil Pitala

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I i MT II

mgr Joanna Charuza

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Damian Dutka

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

Marcin Fluder
mgr Mikołaj Adamus

Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny MT I
Asystent na kursach MT I

dr n. med. Michał Szlęzak

(PT, MT II, PhD)

mgr Rafał Borkowski

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT II (kompatybilne OMPT),
Asystent na kursach MT I,
Prowadzenie godzin klinicznych MCP

mgr Anna Szal

Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny MT II (OMPT kompatybilne)
Prowadzenie godzin klinicznych, asystent na kusrach MT II
Członek Zarządu Stowarzyszenia NOMPT PL

mgr Paweł Osak

Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny MT I
Asystent na kursach MT I

Kontakt z nami
Openmedis Centrum szkoleń i fizjoterapii
ul. Kolejowa 2
30-805 Kraków