Kurs Stabilizacji

grupa docelowa:
Fizjoterapeuci, Lekarze, studenci IV roku studiów kierunkowych.
ilość godzin:
Każdy moduł trwa 21 godzin dydaktycznych (45 minut) tj. 16 godzin zegarowych.

Sposób organizacji: kurs organizowany jest w ramach działalności niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego. Składa się z 3 dwudniowych części:

 

Część I: Kurs stabilizacji centralnej

Stabilność – niestabilność
Kompensacyjne schematy ruchowe przy dysfunkcjach i niewydolności systemów stabilizujących (kontrola motoryczna).

 

Część II: Kurs stabilizacji stawów kończyn

Koncepcja stabilizacji stawów kończyn, na bazie zrozumienia funkcji lokalnych i globalnych systemów stabilizujących oraz sensomotoryki.

 

Część III: Kurs stabilizacji odcinka szyjnego

Problemy niestabilności w rejonie szyjnego odcinka kręgosłupa oraz stawów skroniowo-żuchwowych

 

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim. Szkolenia prowadzone są w odpowiednio dostosowanej sali edukacyjnej o powierzchni ok. 130 metrów kwadratowych z dobrą akustyką. Sala wyposażone jest w sprzęt audiowizualny, kozetki rehabilitacyjne z regulacją wysokości oraz pomoce dydaktyczne w postaci modeli anatomicznych i plansz.

 

Oprócz głównego Instruktora, na szkoleniu obecni są asystenci w ilości adekwatnej do liczby kursantów. Część praktyczna prowadzona jest w parach oraz mniejszych grupach - na jednego Prowadzącego/Asystenta przypada maksymalnie 10-12 uczestników.

Prowadzący:
Stanisław Legocki

PT, OMPT, Instruktor MT

Stabilizacja Centralna

Celem kursu jest zapoznanie kursantów z nowoczesną koncepcją stabilizacji centralnej, przedstawienie podziału mechanizmów stabilizujących kręgosłup, wyjaśnienie pojęć niestabilności i hypo i hypermobilności, przedstawienie podziału grup mięśniowych odpowiedzialnych za stabilizację kręgosłupa, wyjaśnienie funkcji preprogramującej mięśni stabilizujących lokalnie oraz praktycznych i prawidłowych technik ich aktywacji.

Zakres tematyczny:

 1. Stabilność-Niestabilność. Kompensacyjne schematy ruchowe przy insuficencji systemów stabilizujących
 2. Podział stabilizacji kręgosłupa
 3. Pojęcie „strefy neutralnej”
 4. Podział grup mięśniowych odpowiedzialnych za stabilizacje kręgosłupa. Mięśnie toniczne i fazowe.]
 5. Pojęcie sztywności mięśniowej
 6. Model stabilności kręgosłupa
 7. Zaburzenia kontroli stabilności kręgosłupa
 8. Preprogramująca funkcja mięśni stabilizujących
 9. Aktywacja mięśni stabilizujących lokalnie
 10. Nauczanie motoryczne


Kurs Stabilizacji Stawów Obwodowych

Celem kursu jest zapoznanie kursantów z lokalnymi problemami utraty kontroli motorycznej, elementami stabilności stawów obwodowych i rodzajami mechanoreceptorów. Ponadto celem kursu jest wyjaśnienie pojęcia zamkniętego i otwartego łańcucha mięśniowego oraz przykładowych reakcji kompensacyjnych w rejonie kończyn jak również przedstawienie i omówienie faz gojenia tkanek oraz ich wpływu na terapię. Celem części praktycznej  jest  przygotowanie i omówienie przez kursantów przykładowych ćwiczeń terapeutycznych w oparciu o zdobyta wiedzę.

Zakres tematyczny:

 1. Stabilność – niestabilność. Stabilność centralna a stabilność stawów peryferyjnych
 2. Lokalne problemy utraty motorycznej kontroli
 3. Elementy stabilności
 4. Mechanoreceptory
 5. Otwarty i zamknięty łańcuch mięśniowy
 6. Przykładowe reakcje kompensacyjne w rejonie kończyn: Kończyna Dolna, Kończyna górna
 7. Fazy gojenia uszkodzonej tkanki a terapia
 8. Praktyka - Przykładowe ćwiczenia stabilizacyjne, aktywacja lokalnych stabilizatorów


Kurs Stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa i stawu skroniowo-żuchwowego

Celem trzeciej części kursu stabilizacji jest przedstawienie wiedzy z zakresu neuroanatomii i biomechaniki odcinka szyjnego kręgosłupa i stawu TMJ oraz zapoznanie kursantów z praktycznymi metodami diagnostyczno- terapeutycznymi w zakresie dysfunkcji funkcjonalnych i strukturalnych.  Kursant będzie potrafił wykonać prawidłowo badanie szyjnego odcinka kręgosłupa oraz różnicować dysfunkcje pod kątem hypo- i hypermobilności stawowych oraz niestabilności. Korzystając z kombinacji wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych kursant będzie potrafił zaplanować terapię pacjentów przy wykorzystaniu ćwiczeń stabilizacyjnych.

Zakres tematyczny:

 1. Neuroanatomia i biomechanika szyjnego odcinka kręgosłupa
 2. Anatomia i biomechanika stawu skroniowo-żuchwowego
 3. Kompensacyjne schematy ruchowe przy dysfunkcjach systemów stabilizujących w rejonie odcinka C i stawu skroniowo-żuchwowego
 4. Badania ogólne oraz badanie manualne Odcinka C
 5. Badanie ogólne oraz badanie manualne stawu skroniowo-żuchwowego
 6. Diagnostyka różnicowa w zakresie rozpoznawania dysfunkcji takich jak hypo-, hypermobilność stawowa i niestabilność.
 7. Terapia odcinka szyjnego kręgosłupa z wykorzystaniem ćwiczeń stabilizacyjnych
 8. Terapia stawu skroniowo-żuchwowego z wykorzystaniem ćwiczeń stabilizacyjnych
Nasza kadra
Nasza kadra

Wykfalifikowana kadra szkoleniowa to fundament skutecznej i efektywnej edukacji podczas naszych kursów. Doświadczony, wieloletni Instruktor Terapii Manualnej oraz starannie dobrana grupa asystentów doskonale przygotowana od strony teoretycznej i praktycznej do pracy z naszymi kursantami.

Stanisław Legocki

PT, OMPT, Instruktor MT

mgr Anna Nita

Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny MT I
Asystent na kursach MT I

mgr Dominik Woźniczka

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Mikołaj Adamus

Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny MT I
Asystent na kursach MT I

mgr Agata Sog

Fizjoterapeuta, Terapeuta manualny MT I, Asystent na kursach MT I

mgr Rafał Borkowski

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT II (kompatybilne OMPT),
Asystent na kursach MT I,
Prowadzenie godzin klinicznych MCP

mgr Damian Dutka

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Andrzej Czajka

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Daria Święszek

Fizjoterapeuta,
Organizacja kursów

mgr Joanna Charuza

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Kamil Kępa

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

dr n. med. Michał Szlęzak

(PT, MT II, PhD)

mgr Kamil Pitala

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I i MT II

Marcin Fluder
mgr Anna Szal

Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny MT II (OMPT kompatybilne)
Prowadzenie godzin klinicznych, asystent na kusrach MT II
Członek Zarządu Stowarzyszenia NOMPT PL

mgr Paweł Osak

Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny MT I
Asystent na kursach MT I

dr n.med. Marciń Światczak

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Iwona Milczarek

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
asystent na kursach MT I

Kontakt z nami
Openmedis Centrum szkoleń i fizjoterapii
ul. Kolejowa 2
30-805 Kraków