Kurs Anatomii Palpacyjnej

grupa docelowa:
Fizjoterapeuci, Lekarze, studenci IV roku studiów kierunkowych.
ilość godzin:
Kurs trwa łącznie 72 godziny lekcyjne (45min) tj. 54 godziny zegarowe (60min).

Sposób organizacji:
Kurs organizowany jest w ramach działalności niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego. Składa się z dwóch, 4-ro dniowych modułów.

Cel kursu:
Celem szkolenia jest nabycie praktycznych i klinicznych umiejętności świadomej palpacji struktur anatomicznych ciała ludzkiego. Zdobyta wiedza i umiejętności są podstawą do dalszej nauki różnych technik i metod leczenia, poprawiają skuteczność diagnostyki klinicznej.

Badanie palpacyjne podczas kursu przeplata się z teorią dotyczącą różnych metod i zastosowania anatomii w pracy klinicznej. Dodatkowe zagadnienia dotyczą min. układu autonomicznego, nerwów czaszkowych, zależności różnych układów w ciele człowieka, analizy przypadków klinicznych z punktu widzenia anatomii palpacyjnej.

Ogólny opis: Anatomia Palpacyjna to intensywny kurs obejmujący wszystkie możliwe do zbadania struktury ciała ludzkiego. Jest to ponad 500 struktur, do tego jeszcze czaszka i narządy jamy brzusznej.

Powtarzamy i zapamiętujemy zatem dobrych kilka setek elementów i związanych z nimi informacjami klinicznymi, wiedzą teoretyczną, doświadczeniem z pracy w gabinecie itd.
Kurs stawia zatem duże wymagania zarówno od prowadzących (bardzo duża ilość korekt) i od uczestników (duża dawka nowych umiejętności i wiedzy w krótkim czasie). Anatomii uczymy się w szkołach, na studiach przygotowujących nas do zawodu.

Powstaje w nas przekonanie, że to już przecież było, po co wracać do tak trudnej wiedzy. Dopiero osoby odbywające kurs z anatomii palpacyjnej potwierdzają jak duże braki mamy w tej dziedzinie.

Poszukujemy nowych technik, nowatorskich, nowoczesnych, ostatecznie jednak zderzamy się z koniecznością powrotu do podstaw:anatomii, fizjologii, semiologii klinicznej. Zapraszam wszystkich, którzy chcą budować swój warsztat terapeutyczny od mocnych fundamentów pozwalających na trafną diagnozę i leczenie.

Prowadzący:
Marcin Fluder

Program kursu:

 • I moduł: obejmuje miednicę i kończynę dolną, badanie elementów kostno-stawowych, mięśni, nerwów i naczyń wraz z przeponą moczowo-płciową
 • II moduł: obejmuje górną część ciała: kości, stawy, mięśnie, nerwy i naczynia. Jama brzuszna (topografia, rzut na płaszczyznę ściany brzucha, palpacja narządów trzewnych). Czaszka, staw skroniowo-żuchwowy. Omówienie układu autonomicznego i nerwów czaszkowych


Zakres tematyczny:

 • palpacja struktur narządu ruchu: układ kostny, więzadła, układ mięśniowy -mięśnie , przegrody i bruzdy międzymięśniowe;
 • palpacja struktur jamy brzusznej, układu trzewnego, narządów miednicy, dna miednicy
 • palpacja struktur czaszki i stawów skroniowo-żuchwowych z mm.żucia,
 • palpacja struktur nerwowych - nn.czaszkowe-badanie, nn.obwodowe-badanie i palpacja, układ autonomiczny-znaczenie w terapii
 • palpacja struktur układu naczyniowego -badanie dostępnych tętnic, żył powierzchownych i ww.chłonnych


Zakładane efekty nauczania:

 • W zakresie wiedzy, Uczestnik po zakończeniu szkolenia:
  • zna metody badania palpacyjnego narządu ruchu, struktur jamy brzusznej i miednicy, struktur naczyniowych, struktur nerwowych, czaszki oraz nerwów czaszkowych.
 • W zakresie umiejętności, Uczestnik po zakończeniu szkolenia:
  • potrafi wykonać badanie palpacyjne struktur narządu ruchu, jamy brzusznej i miednicy, struktur naczyniowych, struktur nerwowych, czaszki oraz nerwów czaszkowych.
  • potrafi różnicować badane struktury anatomiczne
 • W zakresie kompetencji społecznych, Uczestnik po zakończeniu szkolenia:
  • posiada umiejętność samodzielnego prowadzenia badania palpacyjnego  w sposób odpowiedzialny poprzez prawidłowy dobór technik zabiegu adekwatnie do potrzeb pacjenta.
  • wykazuje postawy promującą dalszy rozwój zawodowy, intelektualny i społeczny takie jak: odpowiedzialność, uczciwość, wiarygodność, rzetelność, kreatywność i podejmowanie inicjatyw,
  • szacunek do pacjenta, kultura osobista.
Nasza kadra
Nasza kadra

Wykfalifikowana kadra szkoleniowa to fundament skutecznej i efektywnej edukacji podczas naszych kursów. Doświadczony, wieloletni Instruktor Terapii Manualnej oraz starannie dobrana grupa asystentów doskonale przygotowana od strony teoretycznej i praktycznej do pracy z naszymi kursantami.

Stanisław Legocki

PT, OMPT, Instruktor MT

mgr Kamil Kępa

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

Marcin Fluder
mgr Mikołaj Adamus

Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny MT I
Asystent na kursach MT I

mgr Iwona Milczarek

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
asystent na kursach MT I

mgr Damian Dutka

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Daria Święszek

Fizjoterapeuta,
Organizacja kursów

mgr Dominik Woźniczka

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Anna Nita

Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny MT I
Asystent na kursach MT I

mgr Anna Szal

Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny MT II (OMPT kompatybilne)
Prowadzenie godzin klinicznych, asystent na kusrach MT II
Członek Zarządu Stowarzyszenia NOMPT PL

mgr Joanna Charuza

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Rafał Borkowski

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT II (kompatybilne OMPT),
Asystent na kursach MT I,
Prowadzenie godzin klinicznych MCP

mgr Kamil Pitala

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I i MT II

mgr Paweł Osak

Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny MT I
Asystent na kursach MT I

dr n.med. Marciń Światczak

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Andrzej Czajka

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Agata Sog

Fizjoterapeuta, Terapeuta manualny MT I, Asystent na kursach MT I

dr n. med. Michał Szlęzak

(PT, MT II, PhD)

Kontakt z nami
Openmedis Centrum szkoleń i fizjoterapii
ul. Kolejowa 2
30-805 Kraków